Vleesverwerking

Omdat vlees een belangrijk product voor de consument is dient de vleesindustrie veilig vlees te produceren. Hygiëne is daarbij essentieel, met name de controle op bedrijfsprocessen en het kunnen geven van voedselveilige garanties. Daarom is zowel het Nederlandse als het Europese beleid rond voedselveiligheid gericht op bescherming van de consument, en zijn er vele normen voor hygiëne en voedselveiligheid bij de verwerking van vlees. De controles hierop vinden plaats in alle schakels van de vleesketen, om hygiënisch werken op alle kritische punten te garanderen.

Het risico op besmetting van vleesproducten middels schimmels en bacteriën dient tijdens productieprocessen continu voorkomen te worden. Sommige micro-organismen kunnen leiden tot bederf van het voedsel, anderen kunnen voedselinfecties of -vergiftigingen bij consumenten veroorzaken. Door middel van optimale persoonlijke hygiëne kan het risico op besmetting geëlimineerd worden.

Daarnaast worden veel natuurlijke vleesproducten verwerkt en voorzien van toevoegingen van andere producten en stoffen, om bijvoorbeeld smaak of houdbaarheid te beïnvloeden. Vanwege de diversiteit aan producten en grondstoffen, en de vele complexe handelingen bij de verwerking van vlees, dient kruisbesmetting voorkomen te worden. Door het reinigen en desinfecteren van apparatuur, instrumenten en oppervlakken, het gebruik van schone materialen en het toepassen van een kleurcoderingssysteem kan voedselveilig en volgens alle goedgekeurde normen en richtlijnen gewerkt worden.

Hygieneteam begeleidt en adviseert u met een totaalpakket producten en diensten op het gebied van hygiëne en veiligheid, toegespitst op de vleesindustrie. Door middel van deze hygiëne oplossingen, ondersteund door trainingen en opleidingen voor medewerkers, kunnen hygiëne en voedselveiligheid daadwerkelijk naar een hoog en gewenst niveau gebracht worden.